Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w celu ochrony prywatności klientów sklepu internetowego, prowadzonego przez Annę Pieszkę (dalej nazywaną „Sprzedawcą”), gdzie dostępne są albumy (płyty CD). Sklep internetowy działa na zasadach działalności nierejestrowanej.

Dane osobowe

Aby umożliwić dokonywanie zakupów i dostarczanie zamówionych produktów, Sklep Internetowy będzie zbierać pewne dane osobowe klientów. Poniżej przedstawiamy rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone:

a) Imię i nazwisko klienta,
b) Adres dostawy (ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c) Adres e-mail klienta,
d) Numer telefonu kontaktowego.

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu:

a) Realizacji zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym,
b) Komunikacji z klientem w przypadku pytań lub problemów z zamówieniem,
c) Wysyłki informacji marketingowych (jeśli klient wyrazi na to zgodę).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych klienta będzie odbywać się na podstawie:

a) Konieczności realizacji umowy zawartej z klientem (np. dostawa zamówionego produktu),
b) Prawa do przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
c) Zgody klienta na otrzymywanie informacji marketingowych (jeśli zostanie udzielona).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz spełnienia obowiązków prawnych, takich jak rozliczenia podatkowe. Po zrealizowaniu zamówienia dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe klienta mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które są niezbędne do realizacji zamówienia, takim jak dostawcy usług kurierskich lub płatności. W żadnym przypadku dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody klienta.

Prawa klienta

Klient ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
b) Usunięcia swoich danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),
c) Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) Przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu,
e) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie sklepu internetowego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych klientów i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w celu dostosowania jej do zmieniających się przepisów prawnych lub zmian w naszych praktykach przetwarzania danych. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od [data] i reguluje sposób przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego. Korzystając z naszego sklepu, klient wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Prosimy o zapoznanie się z treścią strony Zwroty oraz Polityką Prywatności przed dokonaniem zakupów w naszym sklepie internetowym. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie sklepu internetowego.

Anna Pieszka
ul. Dunikowskiego 9/20
44-100 Gliwice
pieszkanna@gmail.com
+48 502 656 838